Политика за поверителност

Актуализирано на 16.09.2020

Комплекс Богдана („ние“, „нашият“ или „ние“) се ангажираме да защитаваме вашата поверителност. Тази Политика за поверителност обяснява как Вашата лична информация се събира, използва и разкрива от Комплекс Богдана.

Тази Политика за поверителност се отнася за нашия уебсайт и свързаните с него поддомейни (заедно, нашата „Услуга“) заедно с нашето приложение, Комплекс Богдана. С достъпа или използването на нашата услуга вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с нашето събиране, съхранение, използване и разкриване на вашата лична информация, както е описано в настоящата Политика за поверителност и нашите Условия за ползване

Определения и ключови термини

За да ви помогнем да си обясните нещата възможно най-ясно в тази Политика за поверителност, всеки път, когато някой от тези термини се посочва, са строго определени като:

Каква информация събираме?

Ние събираме информация от вас, когато посещавате нашия уебсайт, регистрирате се на нашия сайт, правите резервация, абонирате се за нашия бюлетин, отговаряте на анкета или попълвате формуляр.

Как използваме събраната информация?

Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана по един от следните начини:

Кога Комплекс Богдана използва информация за крайния потребител от трети страни?

Комплекс Богдана ще събира данни за крайния потребител, необходими за предоставяне на услугите Комплекс Богдана на нашите клиенти.

EКрайните потребители могат доброволно да ни предоставят информация, която са предоставили на уебсайтовете на социалните медии. Ако ни предоставите такава информация, ние можем да събираме обществено достъпна информация от посочените от вас уебсайтове в социалните мрежи. Можете да контролирате каква част от информацията ви социалните мрежи правят публично достъпна, като посещавате тези уебсайтове и променяте настройките си за поверителност.

Кога Комплекс Богдана използва информация за клиенти от трети страни?

Получаваме известна информация от трети страни, когато се свържете с нас. Например, когато ни изпратите своя имейл адрес, за да проявим интерес да станем клиент на комплекс Богдана, ние получаваме информация от трета страна, която предоставя автоматизирани услуги за откриване на измами на комплекс Богдана. Също така от време на време събираме информация, която е публично достъпна на уебсайтовете на социалните медии. Можете да контролирате каква част от информацията ви социалните мрежи правят публично достъпна, като посещавате тези уебсайтове и променяте настройките си за поверителност.

Споделяме ли информацията, която събираме с трети страни?

Можем да споделяме информацията, която събираме, както лична, така и нелична, с трети страни като рекламодатели, спонсори на конкурси, промоционални и маркетингови партньори и други, които предоставят нашето съдържание или чиито продукти или услуги смятаме, че могат да ви заинтересуват. Може също да го споделим с нашите настоящи и бъдещи свързани компании и бизнес партньори и ако участваме в сливане, продажба на активи или друга бизнес реорганизация, можем също да споделим или прехвърлим вашата лична и нелична информация на нашите наследници-интерес.

Можем да ангажираме доверени доставчици на услуги на трети страни да изпълняват функции и да ни предоставят услуги като хостинг и поддръжка на нашите сървъри и уебсайта, съхранение и управление на база данни, управление на електронна поща, маркетинг на съхранение, обработка на кредитни карти, обслужване на клиенти и изпълнение на поръчки за продукти и услуги, които можете да закупите чрез уебсайта. Вероятно ще споделим вашата лична информация и евентуално някаква нелична информация с тези трети страни, за да им дадем възможност да извършват тези услуги за нас и за вас.

Можем да споделяме части от данните на регистрационния файл, включително IP адреси, за целите на анализа с трети страни, като партньори за уеб анализ, разработчици на приложения и рекламни мрежи. Ако вашият IP адрес е споделен, той може да се използва за оценка на общото местоположение и други технологични данни, като скорост на връзката, дали сте посетили уебсайта на споделено място и типа на устройството, използвано за посещение на уебсайта. Те могат да обобщават информация за нашата реклама и това, което виждате на уебсайта, и след това да предоставят одит, проучване и докладване за нас и нашите рекламодатели. Можем също така да разкрием лична и нелична информация за вас на държавни служители или служители на правоприлагащите органи или частни лица, тъй като по наша преценка считаме, че е необходимо или подходящо, за да отговорим на искове, съдебен процес (включително призовки), за да защитим нашите права и интереси или тези на трета страна, безопасността на обществеността или на всяко лице, за предотвратяване или спиране на незаконна, неетична или подлежаща на правна дейност дейност или за спазване по друг начин на приложимите съдебни разпореждания, закони, правила и разпоредби.

Къде и кога се събира информация от клиенти и крайни потребители?

Комплекс Богдана ще събира лична информация, която ни изпращате. Може също да получим лична информация за вас от трети страни, както е описано по-горе

Как използваме вашия имейл адрес?

Как използваме вашия имейл адрес? Изпращайки своя имейл адрес на този уебсайт, вие се съгласявате да получавате имейли от нас. Можете да отмените участието си във всеки от тези имейл списъци по всяко време, като кликнете върху връзката за отказ или друга опция за отписване, включена в съответния имейл. Изпращаме имейли само на хора, които са ни упълномощили да се свържем с тях, или директно, или чрез трета страна. Ние не изпращаме нежелани търговски имейли, тъй като мразим спама толкова, колкото и вие. Изпращайки своя имейл адрес, вие също се съгласявате да ни разрешите да използваме вашия имейл адрес за насочване на клиентска аудитория в сайтове като Facebook, където показваме персонализирана реклама на конкретни хора, които са се включили да получават съобщения от нас. Имейл адресите, подадени само чрез страницата за обработка на поръчката, ще бъдат използвани единствено с цел да ви изпратят информация и актуализации, свързани с вашата поръчка. Ако обаче сте ни предоставили същия имейл чрез друг метод, ние можем да го използваме за някоя от целите, посочени в тази Политика. Забележка: Ако по всяко време искате да се отпишете от получаването на бъдещи имейли, ние включваме подробни инструкции за отписване в долната част на всеки имейл.

Колко дълго съхраняваме вашата информация?

Ние съхраняваме вашата информация само докато ни е необходима, за да ви предоставим Комплекс Богдана и да изпълним целите, описани в тази политика. Това важи и за всеки, с когото споделяме вашата информация и който извършва услуги от наше име. Когато вече не е необходимо да използваме вашата информация и не е необходимо да я пазим, за да се съобрази с нашите законови или регулаторни задължения, ние или ще я премахнем от нашите системи, или ще я обезличаваме, за да не можем да ви идентифицираме.

Как защитаваме вашата информация?

Ние прилагаме различни мерки за сигурност, за да поддържаме безопасността на вашата лична информация, когато правите поръчка или въвеждате, изпращате или осъществявате достъп до вашата лична информация. Ние предлагаме използването на защитен сървър. Цялата предоставена чувствителна / кредитна информация се предава чрез технологията Secure Socket Layer (SSL) и след това се криптира в нашата база данни на доставчиците на платежни шлюзове само за достъп до оторизираните със специални права за достъп до такива системи и се изисква да запазят информацията в тайна. След транзакция вашата лична информация (кредитни карти, социалноосигурителни номера, финансови данни и др.) Никога не се съхранява в архив. Не можем обаче да гарантираме абсолютната сигурност на каквато и да е информация, която предавате на Комплекс Богдана, или да гарантираме, че вашата информация в Услугата не може да бъде достъпъпена, разкрита, променена или унищожена от нарушение на някоя от нашите физически, технически или управленски гаранции.

Може ли моята информация да бъде прехвърлена в други държави?

Комплекс Богдана е регистриран в България. Информацията, събрана чрез нашия уебсайт, чрез пряко взаимодействие с вас или от използване на нашите помощни услуги, може да бъде прехвърляна от време на време в нашите офиси или персонал или на трети страни, разположени по целия свят, и може да бъде преглеждана и хоствана навсякъде в света, включително страни, които може да нямат закони с обща приложимост, регулиращи използването и трансфера на такива данни. В най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, като използвате някое от горепосочените, вие доброволно се съгласявате с трансграничния трансфер и хостинг на такава информация.

Сигурната ли е информацията, събрана чрез Комплекс Богдана?

Вземаме предпазни мерки, за да защитим сигурността на вашата информация. Разполагаме с физически, електронни и управленски процедури, които помагат за защитата, предотвратяването на неоторизиран достъп, поддържането на сигурността на данните и правилното използване на вашата информация. Въпреки това нито хората, нито системите за сигурност са надеждни, включително системи за криптиране. Освен това хората могат да извършват умишлени престъпления, да правят грешки или да не спазват политиките. Следователно, въпреки че полагаме разумни усилия за защита на вашата лична информация, не можем да гарантираме абсолютната й сигурност. Ако приложимото законодателство налага каквото и да е задължение за защита на вашата лична информация, вие се съгласявате, че умишлено нарушение ще бъдат стандартите, използвани за измерване на нашето спазване на това задължение.

Мога ли да актуализирам или коригирам информацията си?

Правата, които трябва да поискате актуализации или корекции на информацията, която Комплекс Богдана събира, зависят от връзката Ви с Комплекс Богдана. Персоналът може да актуализира или коригира информацията си, както е описано в нашите вътрешни фирмени политики за заетост.

Клиентите имат право да поискат ограничаване на определени употреби и разкриване на лична информация, както следва. Можете да се свържете с нас, за да (1) актуализирате или коригирате вашата лична информация, (2) да промените предпочитанията си по отношение на комуникациите и друга информация, която получавате от нас, или (3) да изтриете личната информация, поддържана за вас в нашата системи (при спазване на следващия параграф), като анулирате акаунта си. Такива актуализации, корекции, промени и изтривания няма да имат ефект върху друга информация, която поддържаме, или информация, която сме предоставили на трети страни в съответствие с настоящата Политика за поверителност преди такава актуализация, корекция, промяна или изтриване. За да защитим вашата поверителност и сигурност, ние можем да предприемем разумни стъпки (като например искане на уникална парола), за да потвърдим вашата самоличност, преди да ви предоставим достъп до профила или да направим корекции. Вие сте отговорни за поддържането на тайната на вашата уникална парола и информация за акаунта по всяко време

Трябва да знаете, че не е технологично възможно да премахнете всеки запис на информацията, която сте ни предоставили от нашата система. Необходимостта от архивиране на нашите системи за защита на информацията от неволна загуба означава, че копие на вашата информация може да съществува в неизтриваема форма, която ще бъде трудно или невъзможно за нас да намерим. Веднага след получаване на вашата заявка, цялата лична информация, съхранявана в бази данни, които ние активно използваме, и други лесно достъпни носители ще бъдат актуализирани, коригирани, променени или изтрити, според случая, веднага щом и доколкото това е разумно и технически осъществимо.

Ако сте краен потребител и искате да актуализирате, изтриете или да получите каквато и да е информация, която имаме за вас, можете да го направите, като се свържете с организацията, на която сте клиент.

Персонал

Ако сте работник или кандидат на комплексен богдана, ние събираме информация, която доброволно ни предоставяте. Използваме събраната информация за целите на човешките ресурси, за да администрираме ползи за работниците и кандидатите за скрининг.

Можете да се свържете с нас, за да (1) актуализирате или коригирате информацията си, (2) да промените предпочитанията си по отношение на комуникациите и друга информация, която получавате от нас, или (3) да получите запис на информацията, която имаме във връзка с вас. Такива актуализации, корекции, промени и изтривания няма да имат ефект върху друга информация, която поддържаме, или информация, която сме предоставили на трети страни в съответствие с настоящата Политика за поверителност преди такава актуализация, корекция, промяна или изтриване.

Продажба на бизнес

Ние си запазваме правото да прехвърляме информация на трета страна в случай на продажба, сливане или друго прехвърляне на всички или по същество на всички активи на Комплекс Богдана или някое от неговите корпоративни филиали (както е дефинирано тук), или тази част от Комплекса Богдана или някое от нейните корпоративни филиали, за които се отнася Услугата, или в случай че прекратим бизнеса си или подадем петиция или сме подали срещу нас петиция в несъстоятелност, реорганизация или подобно производство, при условие че третата страна се съгласи да се придържа към условията на тази Политика за поверителност.

Съдружници

Можем да разкрием информация (включително лична информация) за вас на нашите корпоративни филиали. За целите на настоящата Политика за поверителност, "Корпоративен филиал" означава всяко физическо или юридическо лице, което пряко или косвено контролира, контролира се или е под общ контрол с Комплекс Богдана, независимо дали е собственост или по друг начин. Всяка информация, свързана с вас, която предоставяме на нашите корпоративни филиали, ще бъде третирана от тези корпоративни филиали в съответствие с условията на тази Политика за поверителност.

Приложимо право

Настоящата Политика за поверителност се урежда от законите на България, без оглед на нейните конфликтни разпоредби. Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата във връзка с каквито и да било действия или спорове, възникнали между страните съгласно или във връзка с тази Политика за поверителност, с изключение на тези лица, които могат да имат права да предявят искове съгласно Privacy Shield или швейцарско-американската рамка.

Законодателството на България, с изключение на неговите стълкновителни норми, урежда настоящото споразумение и използването от вас на уебсайта. Вашето използване на уебсайта може също да бъде предмет на други местни, държавни, национални или международни закони.

Използвайки Комплекс Богдана или се свързвате директно с нас, вие потвърждавате, че приемате тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, не трябва да се ангажирате с нашия уебсайт или да използвате нашите услуги. Продължаването на използването на уебсайта, пряката ангажираност с нас или след публикуването на промени в настоящата Политика за поверителност, които не оказват значително влияние върху използването или разкриването на вашата лична информация, ще означава, че приемате тези промени.

Вашето съгласие

Актуализирахме нашата Политика за поверителност, за да ви предоставим пълна прозрачност на това, което се задава, когато посещавате нашия сайт, и как се използва. Като използвате нашия уебсайт, регистрирате акаунт или правите резервация, вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност и се съгласявате с нейните условия.

Връзки към други уебсайтове

Тази Политика за поверителност се отнася само за Услугите. Услугите могат да съдържат връзки към други уебсайтове, които не се управляват или контролират от Комплекс Богдана. Ние не носим отговорност за съдържанието, точността или мненията, изразени в такива уебсайтове, и такива уебсайтове не се разследват, наблюдават или проверяват за точност или пълнота от нас. Моля, не забравяйте, че когато използвате връзка за преминаване от Услугите към друг уебсайт, нашата Политика за поверителност вече не е в сила. Вашето сърфиране и взаимодействие на който и да е друг уебсайт, включително тези, които имат връзка към нашата платформа, са предмет на собствените правила и политики на този уебсайт. Такива трети страни могат да използват собствени бисквитки или други методи за събиране на информация за вас.

Бисквитки

Комплексът Богдана използва „бисквитки“, за да идентифицира областите от нашия уебсайт, които сте посетили. „Бисквитката“ е малка част от данните, съхранявани на вашия компютър или мобилно устройство от вашия уеб браузър. Ние използваме бисквитки, за да подобрим работата и функционалността на нашия уебсайт, но не са от съществено значение за тяхното използване. Без тези „бисквитки“ обаче някои функционалности като видеоклипове може да станат недостъпни или ще се изисква да въвеждате данните си за вход всеки път, когато посещавате уебсайта, тъй като няма да можем да запомним, че сте били влезли преди това. Повечето уеб браузъри могат да бъдат настроени да деактивират използването на бисквитки. Ако деактивирате „бисквитките“, може да нямате достъп до функционалността на нашия уебсайт правилно или изобщо. Ние никога не поставяме лична информация в бисквитките.

Блокиране и деактивиране на бисквитки и подобни технологии

Където и да се намирате, можете също така да настроите браузъра си да блокира бисквитки и подобни технологии, но това действие може да блокира нашите основни бисквитки и да попречи на нашия уебсайт да функционира правилно и може да не успеете да използвате напълно всички негови функции и услуги. Трябва също да знаете, че може да загубите и част от запазената информация (напр. Запазени данни за вход, предпочитания на сайта), ако блокирате „бисквитките“ в браузъра си. Различните браузъри ви предоставят различни контроли. Деактивирането на бисквитка или категория бисквитки не изтрива бисквитката от вашия браузър, ще трябва да направите това сами от браузъра си, за повече информация трябва да посетите менюто за помощ на браузъра.

Поверителност на децата

Ние събираме информация от деца на възраст под 13 години, само за да подобрим нашите услуги. Ако сте родител или настойник и сте наясно, че Вашето дете ни е предоставило Лични данни без ваше разрешение, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали лични данни от лица под 13-годишна възраст без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в нашата политика за поверителност

Може да променим нашата Услуга и политики и може да се наложи да направим промени в тази Политика за поверителност, така че те да отразяват точно нашата Услуга и политики. Освен ако законът не изисква друго, ние ще ви уведомим (например чрез нашата услуга), преди да направим промени в тази Политика за поверителност и ще ви дадем възможност да ги прегледате, преди да влязат в сила. След това, ако продължите да използвате Услугата, ще бъдете обвързани от актуализираната Политика за поверителност. Ако не искате да се съгласите с тази или която и да е актуализирана Политика за поверителност, можете да изтриете акаунта си

Услуги на трети страни

Ние можем да показваме, включваме или предоставяме съдържание на трети страни (включително данни, информация, приложения и други продукти) или да предоставяме връзки към уебсайтове или услуги на трети страни („Услуги на трети страни“)..

Вие признавате и се съгласявате, че Комплекс Богдана не носи отговорност за услуги на трети страни, включително тяхната точност, пълнота, навременност, валидност, спазване на авторските права, законност, благоприличие, качество или всеки друг аспект от тях. Комплекс Богдана не поема и няма да носи отговорност или отговорност към Вас или към всяко друго лице или образувание за услуги на трети страни.

Услугите на трети страни и връзките към тях се предоставят единствено за ваше удобство и вие имате достъп до тях и ги използвате изцяло на свой собствен риск и при спазване на условията на тези трети страни.

Информация за Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Възможно е да събираме и използваме информация от вас, ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и в този раздел на нашата Политика за поверителност ще обясним как точно и защо се събират тези данни и как ги поддържаме под защита от възпроизвеждане или използване по грешен начин.

Какво е GDPR?

GDPR е общоевропейски закон за поверителност и защита на данните, който регулира как данните на жителите на ЕС се защитават от компаниите и засилва контрола на личните данни на гражданите на ЕС.

GDPR е от значение за всяка глобално действаща компания, а не само за базираните в ЕС предприятия и жителите на ЕС. Данните на нашите клиенти са важни независимо къде се намират, поради което сме внедрили GDPR контрол като наш изходен стандарт за всички наши операции в световен мащаб.

Какво представляват личните данни?

Всички данни, които се отнасят до идентифицируемо или идентифицирано лице. GDPR обхваща широк спектър от информация, която би могла да се използва самостоятелно или в комбинация с друга информация за идентифициране на лице. Личните данни се простират извън името или имейл адреса на човек. Някои примери включват финансова информация, политически мнения, генетични данни, биометрични данни, IP адреси, физически адрес, сексуална ориентация и етническа принадлежност.

Принципите за защита на данните включват изисквания като:Принципите за защита на данните включват изисквания като:

Защо GDPR е важен?

GDPR добавя някои нови изисквания относно това как компаниите трябва да защитават личните данни на физическите лица, които те събират и обработват. Той също така повишава залозите за спазване, като увеличава изпълнението и налага по-големи глоби за нарушение. Отвъд тези факти това е просто правилното нещо.

Права на отделния субект на данни - Достъп до данни, преносимост и изтриване

Ние се ангажираме да помогнем на нашите клиенти да изпълнят изискванията на GDPR за правата на субектите на данни. Комплекс Богдана обработва или съхранява всички лични данни в напълно проверени доставчици, съвместими с DPA. Съхраняваме всички разговори и лични данни до 6 години, освен ако акаунтът ви не бъде изтрит. В този случай ние изхвърляме всички данни в съответствие с нашите Общи условия и Политика за поверителност, но няма да ги съхраняваме по-дълго от 60 дни.

Наясно сме, че ако работите с клиенти от ЕС, трябва да можете да им предоставите възможност за достъп, актуализиране, извличане и премахване на лични данни. Разбрахме те! Ние сме създадени като самообслужване от самото начало и винаги сме ви предоставяли достъп до вашите данни и данните на вашите клиенти. Нашият екип за поддръжка на клиенти е тук, за да отговори на всички въпроси, които може да имате относно работата с API.

Жители на Калифорния

Законът за поверителност на потребителите в Калифорния (CCPA) изисква да разкрием категории лична информация, която събираме, и как я използваме, категориите източници, от които събираме лична информация, и трети страни, с които я споделяме, което обяснихме по-горе .

От нас се изисква също да съобщаваме информация за правата, които жителите на Калифорния имат съгласно калифорнийското законодателство. Можете да упражните следните права:

Ако направите заявка, имаме един месец да ви отговорим. Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с нас.

Ние не продаваме личната информация на нашите потребители

За повече информация относно тези права, моля свържете се с нас.

Закон за защита на поверителността в Калифорния онлайн (CalOPPA)

CalOPPA изисква от нас да разкриваме категории лична информация, която събираме и как я използваме, категориите източници, от които събираме лична информация, и трети страни, с които я споделяме, което обяснихме по-горе.

Потребителите на CalOPPA имат следните права:

Ако направите заявка, имаме един месец да ви отговорим. Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с нас.

Ние не продаваме личната информация на нашите потребители.

За повече информация относно тези права, моля свържете се с нас.

Свържете се с нас

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси.